مــدرســـه ی مــامــان هـا

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و هشتم

خلاصه:   روز عاشورا فرا رسیده است.   یاران امام و جوانان بنی هاشم یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کردند، امام سوار بر اسب خويش تنها و غریب در ميدان مى ‏رزمد، هفتاد و دو ضربه شمشير   بر بدن آن حضرت مى ‏نشيند و بالاخره امام از روی اسب با صورت به روى خاك گرم كربلا مى ‏افتد و به دست شمر به شهادت می رسد. شمر با لشكر خود خيمه‏ هاى عزيزان پيامبر را آتش می زند .   آتش شعله مى ‏كشد و زنان همه از خيمه ‏ها بيرون مى ‏زنند.   نامردها به دنبال زن ‏ها و دختران هستند. چادر از سر آنها مى‏ كشند و مقنعه آنها را مى‏ ربايند اما   هيچ كس نيست از ناموس خ...
24 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و هفتم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است . یاران امام و جوانان بنی هاشم یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کردند، امام سوار بر اسب خويش تنها و غریب در ميدان مى ‏رزمد، باران تير و سنگ و نيزه باريدن مى گيرد؛ دشمن امان نمى‏ دهد،  تيرى زهر آلود بر آن حضرت مى‏ نشيند که از همه تيرها سخت ‏تر است.  هفتاد و دو ضربه شمشير  بر بدن آن حضرت مى ‏نشيند و بالاخره امام از روی اسب با صورت به روى خاك گرم كربلا مى ‏افتد... آیا داستان خیمه های نیم سوخته را شنیده ای؟... همه هستى تو، عموى تو، تنهاى تنهاست. او ديگر هيچ يار و ياور ندارد .   دشمنان همه صف كشيده‏ اند تا ج...
20 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و ششم

  خلاصه:   روز عاشورا فرا رسیده است.   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد. امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام و جوانان بنی هاشم یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کردند و اکنون   امام حسين‏ عليه السلام آماده رفتن به ميدان است... امام حسين‏ عليه السلام آماده رفتن به ميدان است اينك لحظه خداحافظى است .   اكنون او با عزيزان خود سخن مى‏ گويد: «دخترانم، سكينه! فاطمه...
18 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و پنجم

خلاصه  :  روز عاشورا فرا رسیده است .  لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد. امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کردند و اکنون نوبت جوانان بنی هاشم است، اکنون به جز عباس کسی نمانده آیا ماجرای شهادت عباس و علی اصغر(ع) را شنیده ای؟...     ديگر هيچ كس از جوانان بنى ‏هاشم غير از عبّاس نمانده است .   تشنگى در خيمه ‏ها غوغا مى ‏كند، ...
16 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و چهارم

خلاصه  :  روز عاشورا فرا رسیده است.   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد. امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کردند و اکنون نوبت جوانان بنی هاشم است، این بار فرزندان حضرت زینب علیها السلام و قاسم بن الحسن به سوی میدان می روند ...     - عَوْن، نگاه كن! على اكبر نيز، شهيد شد. حالا نوبت توست و بايد جانت را فداى دايى ‏ات حسين كنى .  -&nbs...
13 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و سوم

خلاصه   :  روز عاشورا فرا رسیده است.   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد.   امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کردند و اکنون نوبت جوانان بنی هاشم است، علی اکبر به سوی پدر می آید تا اجازه ی میدان بخواهد ... امام حسين ‏عليه السلام به ياران خود كه در خاك و خون غلتيده ‏ اند نگاهى مى  ‏كند و اشك ماتم مى  ‏ريزد....
12 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و دوم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .  لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .  امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند .   آیا     ماجرای شهادت عَمْرو بن جُنادَه   را شنیده ای ... فرزندم! تو بايد راه پدر را ادامه دهى. مى‏ بينى كه امام حسين‏ عليه السلام تنها مانده است . ...
9 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهل و یکم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .  لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .  امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند.   آیا     ماجرای شهادت حبیب بن مظاهر، سعید بن عبدالله و زهیر   را شنیده ای ...   اَبو ثُمامه نگاهى به آسمان می   كند. خورشيد به ميانه آسمان رسيده است. بدين ترتيب آخرين دقايق ...
6 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت چهلم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .  لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .  امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند .   آیا     ماجرای شهادت اَنس بن حارث و وَهَب همان جوان مسیحی تازه مسلمان شده   را شنیده ای ... جوانان زيادى رفتند و جان خود را فداى حسين ‏عليه السلام كردند. امّا اكنون نوبت او...
3 بهمن 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و نهم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .  لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .  امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند . آیا   ماجرای اَسْلَم   غلام امام حسین علیه السلام را شنیده ای... تو اَسْلَم غلامِ امام حسين‏ عليه السلام هستى .     تو از نژاد تُركى و افتخارت اين است كه خدمت‏ گذار امام حسين‏ عليه السلام هستى. هم...
29 دی 1390