مــدرســـه ی مــامــان هـا

با کاروان عشق؛ قسمت سی و هشتم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .  لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .  امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند؛ اكنون ديگر وقت آن است كه حكايت سقّاى كربلا را برايت روايت كنم . ..   همسفر خوبم! اكنون ديگر وقت آن است كه حكايت سقّاى كربلا را برايت روايت كنم .   او علمدار و جوان ‏مرد سى و پنج ساله...
27 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و هفتم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .  لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .  امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .  یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند با هم ماجرای   جَوْن غلامِ ابوذر غِفارى و   برير معلّم قرآن كوفه را می خوانیم... او جَوْن است ، غلامِ ابوذر غِفارى كه بعد از مرگ ابوذر، همواره در خدمت امام حسين ‏عليه السلام بوده است .   ا...
25 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و ششم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .   امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند .   یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند با هم ماجرای   مسلم بن عَوْسجه   و عابِس را می خوانیم... دشمن قصد جان امام را كرده است. اين بار دشمن مى ‏خواهد از سمت چپ حمله كند .   ياران امام راه را بر آنها مى ...
22 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و پنجم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد .   امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند . یاران امام آماده اند تا یکی پس از دیگری جان خود را فدای امامشان کنند با هم ماجرای مُجَمَّع و نافع را می خوانیم ...   مُجَمَّع، اهل كوفه است. امّا اكنون مى ‏خواهد در مقابل سپاه كوفه بايستد .   او به سوى سه نفر از دوستان خود مى‏ رود. گوش كن! او با آنها در حال...
20 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و چهارم

خلاصه :  روز عاشورا فرا رسیده است .   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد . امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند اما در این میان دل «حر» یکی از فرماندهان سپاه عمر سعد بیدار می شود و به سپاه امام می پیوندد تا جان خود را فدای امام خویش کند...     از آغاز حمله و تيرباران دسته‏ جمعى ساعتى مى ‏گذرد. اكنون نوبت جنگ تن به تن و فداكارى ديگر ياران مى ‏رسد. آيا مى ‏دانى كه شعار ي...
18 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و سوم

خلاصه :   روز عاشورا فرا رسیده است.   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد . امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند. سپس یاران امام شروع به سخن گفتن با سپاه کوفه می کنند اما سخن هیچ یک در دل سیاه این مردم تاثیری ندارد، امام حسین علیه السلام مقابل آن ها می رود   و می گوید: شما مردم، سخن حق را قبول نمى ‏كنيد. زيرا شكم ‏هاى شما از مال حرام پر شده است . ..   حُرّ رياحى يكى از فرماندهان عمرسعد است. همان كه با ...
15 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و دوم

خلاصه :   روز عاشورا فرا رسیده است همه ی یاران امام حسین علیه السلام آماده اند تا جان خود را فدای امام کنند امام نیروهایش را به سه دسته تقسیم کرده و پرچم را به دست برادرش عباس داده تا او علمدار کربلا باشد سپس دستور می دهد تا هیزم های داخل خندق را آتش بزنند تا نقشه ی حمله ی دشمن از چهار طرف را خنثی کند.   لشكر كوفه حركت مى‏ كند و رو به‏ روى لشكر امام مى ‏ايستد . امام حسين ‏عليه السلام رو به سپاه كوفه مى ‏کند و از آنها می خواهد که در جنگ شتاب نكنند تا آن ها را نصيحت كند. اما انگار گوش های این مردم کر شده است و سخن حق را نمی شنوند...  -  جانم به فدايت! اجازه مى ‏دهى ...
13 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی و یکم

خلاصه: عمر سعد سپاه را آماده ی جنگ با امام می کند، امام حسین علیه السلام درخواست می کند که یک شب به آن ها مهلت دهند تا شبی دیگر با خدای خود راز و نیاز کنند و نماز بخوانند و عمر سعد به ناچار این درخواست را پذیرفت. در این شب یاران امام هر یک به گونه ای وفاداری خود را به امام نشان می دهند و امام در حق آن ها دعا می کند و جایگاهشان را در بهشت به آن ها نشان می دهد، امام برنامه های دیگری هم دارد دستور می دهد خيمه ‏ها با نظمى جديد و نزديك به هم بر پا مى ‏شود و سه طرف خیمه ها خندق حفر شود و خندق ها از هیزم پر شوند امام برای فردا برنامه ریزی می کند، فردا روز عاشوراست...     اللَّه اكبر، اللَّه اكبر ! ...
11 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت سی ام

    خلاصه :   عمر سعد سپاه را آماده ی جنگ با امام می کند، امام حسین علیه السلام حضرت عباس را به سوی سپاه دشمن می فرستد تا هدف آنها از حرکت سپاه را جویا شود، عمر سعد در جواب می گوید دستور از طرف ابن‏ زياد آمده است كه يا با يزيد بيعت كنيد يا آماده جنگ باشيد و امام درخواست می کند که یک شب به آن ها مهلت دهند تا شبی دیگر با خدای خود راز و نیاز کنند و نماز بخوانند و عمر سعد به ناچار این درخواست را پذیرفت. امام امشب برنامه های دیگری هم دارد...   فضاى خيمه پر از گريه است. اشك به هيچ كس امان نمى ‏دهد و بوى عطر وفادارى همه را مدهوش كرده است . عبّاس برمى ‏خيزد. صدايش مى ‏لرزد و گويى خ...
8 دی 1390

با کاروان عشق؛ قسمت بیست و نهم

خلاصه : عمر سعد سپاه را آماده ی جنگ با امام می کند و به آن ها می گوید که امام حسين ‏عليه السلام از دين خارج شده و كشتن او واجب است! امام حسین علیه السلام حضرت عباس را به سوی سپاه دشمن می فرستد تا هدف آنها از حرکت سپاه را جویا شود، عمر سعد در جواب می گوید دستور از طرف ابن‏ زياد آمده است كه يا با يزيد بيعت كنيد يا آماده جنگ باشيد و امام درخواست می کند که یک شب به آن ها مهلت دهند تا شبی دیگر با خدای خود راز و نیاز کنند و نماز بخوانند و عمر سعد به ناچار این درخواست را پذیرفت . شمر با زیرکی امان نامه ای برای حضرت عباس می برد تا او را از امام حسین علیه السلام جدا کند غافل از اینکه عباس هرگز بی وفایی و پیمان شکنی نمی...
6 دی 1390