مــدرســـه ی مــامــان هـا

اینجا برای تربیت فرزندانمون همگی هم معلم هستیم و هم شاگرد!...

چیستان شماره 10

آن چيست كه در سه فصل كمياب شود گر آب تني كني، تنش آب شود گر گرم شود گريه كند تا  ميرد گر سرد شود، زندگي از سر گيرد؟    حالا جواب چیستان رو در محل رمز پست قبلی  ( یا اینجا )  وارد کن... ...
13 اسفند 1392