مــدرســـه ی مــامــان هـا

چیستان شماره 5

دویدم و دویدم                    به یک سئوال رسیدم کیه که توی دنیا                 ماهی میده به دریا؟ برف و تگرگ میسازه            درخت و برگ میسازه؟ به بلبلا آواز میده                  به موش دم دراز میده؟ به آدما خواب میده              آفتاب و مهتاب میده؟ جواب تو آسونه                هر بچه ای مید...
23 شهريور 1392

چیستان شماره 4

اون که میگم سیاه بود                       همسفرم تو راه بود چسبیده بود به پاهام                    جدا نمی شد از پام خیلی کاراش شیرینه                     قشنگ و نازنینه روزها میـــاد کنارم                         خیلی دوسش میدارم همبــازی ای عزیزه &n...
5 شهريور 1392

چیستان شماره 3

  چشمان من قشنگه               دشمن من پلنگه عاشق دشت وصحرا              روز و شبم در چرا        حالا بگو چی هستم؟ حالا جواب چیستان رو در محل رمز پست قبلی ( و یا اینجا )  وارد کن... ...
15 مرداد 1392

چیستان شماره 2

پوست تنم،راه راه              تو جنگلم گاه گاه شاید بگی خرم من           ازخر قشنگترم من تند و سریع میدوم             سوی چمن میروم      حالا بگو چی هستم ؟  حالا جواب چیستان رو در محل رمز پست قبلی (و یا اینجا)   وارد کن... ...
7 مرداد 1392