مــدرســـه ی مــامــان هـا

زنگ تفریح!

یه روز مامانه میره بانک... متصدی بانک بهش میگه: خانم پول رو بریزم به حساب جاری تون ؟!! مامانه میگه: وا نه!! خدا مرگم بده! چرا به حساب جاریم؟! بریز به حساب خودم لطفا ...! ...
22 شهريور 1390

زنگ تفریح!

تاثیر پدر در تربیت کودک!! برای مشاهده ، لطفا صبور باشید ... height="300" width="300" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">height="165" width="135 " name="WMP1"> دانلود   (با حجم:  2500KB- نوع فایل :flv) ...
20 شهريور 1390

زنگ تفریح!

ایده ی جالب یه پدر و مادر خلاق!! برای مشاهده ، لطفا صبور باشید ... height="300" width="300" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">height="165" width="135 " name="WMP1"> دانلود   (با حجم: MB 1,53- نوع فایل :flv) ...
13 شهريور 1390

زنگ تفریح!

بــــــــــــــــــدون شــــــــــــــرح!!! برای مشاهده ، لطفا صبور باشید ... height="300" width="300" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">height="165" width="135 " name="WMP1"> دانلود   (با حجم: MB ٢.٣٠- نوع فایل :flv) ...
27 مرداد 1390