مــدرســـه ی مــامــان هـا

زنگ تفریح!

در مطلبی تحت عنوان  چگونه به کودکمان مهارت ساخت کاردستی را بیاموزیم؟؛(1) گفتیم که اولین مرحله ی آموزش کاردستی به کودک این است که با دست کاغذ را برش دهند. حالا ببینین این بچه و پدرش چه ذوقی از این بازی کردن   height="300" width="300" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">height="165" width="135 " name="WMP1"> دانلود     (حجم: MB 1.45 - نوع فایل :flv) ...
19 مرداد 1390

زنگ تفریح!

  پدر: بچه جان! کار کردن را از این مورچه ها یاد بگیر. بیچاره ها دائماً کار می کنند و یک روز هم تفریح و استراحت ندارند . بچه: پس باباجون! چطور روزهای جمعه که ما می رویم گردش، آن ها هم آمده اند؟ ...
10 مرداد 1390

زنگ تفریح!

بدون شرح از نوع نی نی شگفت انگیز! height="300" width="300" classid="clsid:6BF52A52-394A-11D3-B153-00C04F79FAA6">height="165" width="135 " name="WMP1"> دانلود    (حجم: 542kb - نوع فایل :flv) ...
4 مرداد 1390

زنگ تفریح!

معلمی در کلاس علوم از دانش آموزی پرسید:« با دیدن پای این حیوان، نام حیوان را بگو.» دانش آموز هر چه به پایی که در دست معلم بود نگاه کرد، نتوانست پاسخ دهد. معلم پس از مدتی گفت: «بگو اسمت چیه تا برایت یک صفر بگذارم.» دانش آموز پایش را از کفش درآورد و گفت: «خب، شما هم از روی پای من بگویید اسمم چیه» ...
31 تير 1390

زنگ تفریح!

  پدر: پسرم این گلها را از کجا آوردی؟ پسر: از خونه همسایه. پدر: اون میدونه که تو گلهاشونو چیدی؟ پسر: پس چی که میدونه، تا همین دم در داشت دنبالم میدوید ...
25 تير 1390