مدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــامدرســـــــــه ی مامان هــــــــــــــــــــــا، تا این لحظه: 11 سال و 14 روز سن داره

مــدرســـه ی مــامــان هـا

اینجا برای تربیت فرزندانمان همگی هم معلم هستیم هم شاگرد!

تجربه موفق ۴۲: پیاده رفتن مسیر پارک همراه با کودک

🔹 روز اول بعد از برگشتن از پارک!  دختر سه ساله حسابی بازی کرده خسته شده و در مسیر برگشت از پارک راضی نمیشه راه بیاد -مامان بغلم کن - بغل؟ باید راه بریم😐 - آخه من خسته ام - خب منم خسته ام😕 - بغل! - شما دیگه بزرگ شدی😒 - ببببببغل😭 - بیا روی این پله استراحت کنیم خستگی مون در بره بعد بریم - نه بغلم کن😭  و بالاخره مادر با عصبانیت و ناراحتی درماندگی تسلیم میشه و با وجود خستگیش و سنگینی دخترش اون رو بغل میکنه به این امید که کمی راه میرن و دخترش رو میذاره زمین و دوباره راه میره...  👈 اما دخترک به هیچ زبونی از بغل مامان پایین نمیاد و کل مسیر به غرغر مامان و گریه ی دخترک سپری میشه!🤦‍♂ 🔹   روز...
13 تير 1398
1